Neohodnotené

Substrát RAŠELINA-250L KYSLÁ 3,5-4,5 PH PEATMAN

Profesionálny pestovateľský substrát Rašelina kyslá 3,5-4,5 PH 

Skladom
Kód: ZT0218/977
Značka: Peatman
€18,70
Kategória: Záhradnícke substráty
Hmotnosť: 48 kg
Použitie substrátu: Kyslomilné rastliny

LEN OSOBNÝ ODBER RASLAVICE.

Prírodná rašelina z vysoko kvalitného vyberaného baltického machu, ktorý je široko používaný v zeleninárstve, kvetinárstve, záhradkárstve a pri chove dobytka. Použitie: Pre čučoriedky, brusnice a iné rastliny, ktorým sa darí v kyslých podmienkach. Pred použitím zľahka prevzdušnite, v prípade potreby navlhčite. Frakcia: 0–15 mm. Chemické a fyzikálne vlastnosti: Vlhkosť max 50%; Hodnota pH 3,5-4,5 (podľa EN 13037); Elektrická vodivosť v mS/cm ˂ 0,15; Zloženie: Organické látky 92-98%, H₂O Podmienky skladovania: Výrobok skladujte v suchých vetrateľných skladoch, v pôvodných neporušených obaloch, oddelene od ostatných hnojív, potravín, krmív a dezinfekčných prostriedkov aj obalov od uvedených prostriedkov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Je potrebné zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti práce. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Používajte vhodné ochranné rukavice. Po skončení práce vždy starostlivo umyte ruky vodou a mydlom a pokožku ošetrite reparačným krémom. Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte miesta vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí si ich vymyte prúdom čistej vody. Pri náhodnom požití si vypláchnite ústa pitnou vodou a vypite asi 0,5l vody. Vo vážnejších prípadoch - hlavne pri alergických reakciách a požití vyhľadajte lekársku pomoc. Spôsob likvidácie obalov: Obaly odporúčame odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín. Likvidácia zvyškov substrátu: Prípadné nespotrebované zvyšky substrátu sa dajú pridať do kompostu.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: